Zásady o ochraně osobních údajů

Informace podle čl. 13 zákona o ochraně osobních údajů

V souladu s článkem 13 Kodexu legislativního nařízení 196/2003 vám poskytujeme následující informace.

My na adrese http://www.sibeinvest.cz/ věříme, že soukromí našich návštěvníků je nesmírně důležité. Tento dokument podrobně popisuje typy osobních údajů shromážděných a zaznamenaných na naších stranách web a způsob její použití.

Registrační file

Stejně jako mnoho jiných webových stránek i naše používá soubory protokolu. Tyto soubory jednoduše přihlašují návštěvníky na stránkách web – je to obvyklý standardní postup pro hostingové společnosti a hosting analytických služeb.
Informace obsažené v souborech file zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), informace jako datum a čas, stránky doporučení, stránky výstupu a vstupu nebo počet kliknutí.
Tyto informace se používají k analýze trendů, správě web stránek, sledování pohybu uživatelů na webu a shromažďování demografických informací. IP adresy a další informace nejsou spojeny s osobními údaji, které lze identifikovat, proto jsou všechna data shromažďována v absolutně anonymní podobě.

Tyto stránky web používají cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají na počítač prohlížeče v browseru. Obsahují základní informace o prohlíženi na internetu a díky tomu jsou rozpoznány pokaždé, když uživatel navštíví web stránkách.

Zásady používání souborů cookie

Tento web používá soubory cookie, a to i o stran, ke zlepšení uživáni web stránek a umožni jím využívat jakékoli online služby a sledovat navigaci na webu.

Jak zavřít soubory cookie

Soubory cookie je možné deaktivovat přímo z používaného prohlížeče přístupem k nastavení (předvolby nebo možnosti): tato volba může omezit některé funkce navigace na webu.

Jak užívat cookies

Cookie používané na těchto stránkách web mohou spadat pod níže popsané kategorie.

 • Činnosti nezbytně nutná pro užívání těchto funkci
  Tyto soubory cookie jsou technické povahy a umožňují správné fungování web stránek. Například udržují připojeného uživatele při prohlížení na web stránkách a bráni v požadavku se znovu přihlašovat, aby získal přístup k dalším stránkám.
 • Aktivita pro ukládání předvoleb
  Tyto soubory cookie vám umožňují zapamatovat si preference vybrané uživatelem při prohlíženi, například vám umožňují nastavit jazyk.
 • Statistické aktivity a aktivity měření publika (např. Google Analytics)
  Tyto soubory cookie nám pomáhají pochopit, prostřednictvím údajů shromážděných v anonymní a agregované podobě, jak uživatelé spolupracují s webovými stránkami tím, že poskytují informace týkající se navštívených sekcí, času stráveného na web stránkách a jakýchkoli poruch. To pomáhá zlepšit výkon webových stránek.
 • Cookie sociálních médií (např. Facebook)
  Tyto soubory cookie třetích stran se používají k integraci některých společných funkcí hlavních sociálních médií a jejich poskytnutí v rámci web stránek. Zejména umožňují registraci a ověřování na web stránkách prostřednictvím facebooku a google connect, sdílení a komentování stránek webu na sociálních sítích, povolení „like“ na Facebooku a „+1“ na funkcích G +.

Účel užíváni

Údaje lze shromažďovat pro jeden nebo více z následujících účelů:

 • poskytovat přístup do omezených oblastí Portálu a Portálů / webů s tím spojených a zasílat komunikaci, včetně komerčních, novinek, aktualit o iniciativách těchto web stránek a společností jím ovládaných a / nebo propojených a / nebo Sponzorů.
 • možný přenos výše uvedených údajů třetím stranám, vždy zaměřený na vytváření e-mailových marketingových kampaní a zasílání obchodních sdělení.
 • plnit povinnosti stanovené zákony nebo předpisy;
 • správa kontaktů;

Způsoby zpracování

Údaje budou zpracovány následujícími způsoby:

 • sběr údajů s jedinou optikou v konkrétní databázi;
 • záznam a zpracování na papír a / nebo magnetickém nosiči;
 • organizace archivů převážně automatizovanou formou, v souladu s Technickými předpisy o minimálních bezpečnostních opatřeních, Příloha B zákona o ochraně osobních údajů.

Povinnosti

Všechny požadované údaje jsou povinné.

Práva zúčastněné strany

Podle čl. 7 (Právo na přístup k osobním údajům a další práva) zákoně o ochraně osobních údajů vás informujeme, že vaše práva o údajů jsou:

 • vědět prostřednictvím bezplatného přístupu o existenci zpracování údajů, které by se vás mohlo týkat;
 • být informováni o povaze a účelu zpracování
 • od vlastníka neprodleně získat:
  • potvrzení existence nebo neexistence osobních údajů, které se vás týkají, i když ještě nejsou zaregistrovány, a komunikace ve srozumitelné formě se stejnými údaji a jejich původ, jakož i logika a účely, na nichž je zpracování založeno; žádost lze obnovit, pokud neexistují oprávněné důvody, s intervalem nejméně devadesáti dnů;
  • zrušení, transformace do anonymní formy nebo blokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, které není nutné uchovávat pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány;
  • aktualizaci, opravu nebo v případě zájmu integraci stávajících údajů;
  • zcela nebo zčásti vznést námitku proti oprávněným důvodům proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, i když to souvisí s účelem shromažďování;

Upozorňujeme, že správcem údajů pro všechny právní účely je:

 • SIBE INVEST s.r.o.
 • IČ : 28164156 DIČ: CZ28164156
 • Žitná 1575/49,
 • 110 00 Praha 1 – Nové Město
 • Tel: +420 739601092
 • Email: info@sibeinvest.cz

K výkonu práv stanovených v čl. 7 zákona ochraně osobních údajů nebo pro zrušení vašich údajů z archivu nás jednoduše kontaktujte prostřednictvím jednoho z zpřístupněných kanálů.

Všechna data jsou chráněna pomocí antiviru, brány firewall a ochrany heslem.

Informace pro děti

Věříme, že je důležité poskytnout dětem online ochranu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby trávili čas online se svými dětmi, aby sledovali, účastnili se a / nebo sledovali a řídili jejich online aktivity. Neshromažďujeme osobní údaje od nezletilých. Pokud se rodič nebo zákonný zástupce domnívá, že náš web obsahuje ve své databázi osobní údaje dítěte, kontaktujte nás okamžitě (pomocí poskytnutého e-mailu) a my uděláme vše pro to, abychom tyto informace co nejdříve odstranili.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a jsou platné pro návštěvníky našich webových stránek a ve vztahu ke sdíleným a / nebo shromažďovaným informacím. Tato zásada se nevztahuje na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů než tohoto webu.

Souhlas

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami. Pokud byste chtěli více informací nebo máte nějaké dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Compare listings

Compare